Kemirgen Çözümleri Haşere Çözümleri Kuş Çözümleri Kedi Köpek Çözümleri Köstebek Çözümleri Sanitasyon Sistemler

dOSEuP

sANNİTASYON       doseup

DoseUp bir diş üniti su yolları sanitasyon cihazıdır.

CHECKDoseUp Ünite gelen şebeke suyunu ve aynı zamanda diş üniti su yollarının içerisinde bulunan biyofilm tabakasının dezenfekte edilmesini sağlar.
CHECKDoseUp T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Belçika menşeli ve CE sertifikalı bir dezenfektan kullanmaktadır. Bu dezenfektanı çok hassas bir şekilde gerekli dozlarda ünit suyunun içerisine hassas bir şekilde dozlamaktadır.
CHECK DoseUp özellikle Legionella pneumophila (Lejyoner hastalığı etmeni bir bakteri) ve Pseudomonas aeruginosa (Hastane enfeksiyonu etmeni bir bakteri) üzerine etkili olmakla beraber tüm bakteri, virüs, spor, yosun, alg ve mantarlara karşı yüksek düzey etkili bir dezenfeksiyon gerçekleştirir.

      Legionella pneumophila (lejyonella pnömofila); Lejyoner hastalığı da denen çok tehlikeli bir akciğer enfeksiyonu (pnömoni) yapar. Özellikle immünsüpresif (bağışıklık sistemi baskılı hastalarda örn. kanser, kortizon alan vb.) hastalarda çok ciddi bir enfeksiyon riski vardır ve hastalık tutarsa ölüme kadar gidebilir. Dünya genelinde %17-20 civarı bir ölüm riski vardır. (Mikrobu alan immünsüpresif hastaların ölüm oranı "bu kaynak çok net olmamakla beraber örnek olarak verilebilir.")
Pseudomonas aeruginosa (psödomonas ayruginoza); hastane enfeksiyonu olarak bilinen enfeksiyonların en yaygın nedenidir. Özellikle immünsüpresif hastalarda çok ciddi pnömoni (akciğer enfeksiyonu) sebebidir. Günümüzde hastanede ameliyat sonrası ve ağır tedaviler esnasında hasta ölümlerinin genel olarak nedeni budur. Suyun içerisinde bulunmaz fakat Pseudomonas taşıyan bir hastada diş tedavisi yapıldıktan sonra ünite gerekli dezenfeksiyon işlemi yapılmazsa sonraki hastalara retraksiyon nedeniyle bulaşması kaçınılmazdır.
      Retraksiyon (geriye kaçma) diş ünitinde hasta tedavisi yapılırken aerotor başlığı veya hava su spreyinde su ile çalışılırken hekim suyu cihazı durdurduğunda hastanın ağzındaki florada (mikroorganizma çeşitliliği) bulunan mikroorganizmalar retraksiyon ile el aletlerinin su yollarını kontamine etmektedir. Aynı zamanda suction (sakşın)(tükürük emici) sistemler günümüzde çoğu ünite (özellikle eskilerde) su sistemi ile bağlantılı çalışır ve suyun gücü ile vakum yapar. Sistemin açılıp kapanması esnasında negatif basınç ile hasta ağzından çekilen tükürük temiz su sistemine karışarak sistemi kontamine edebilir. Bunun için üreticiler sistemlere retraksiyon valfleri taksa da bu kontaminasyonu önlemek mümkün değildir. (Bu konuda çalışmalar var)

doseup       doseup

Ayrıca;

          Diş üniti su yollarında üreyen pek çok virüs, mantar ve maya da vardır. Bu mikroorganizmalar hasta, hekim ve yardımcı personelde çeşitli enfeksiyonlara sebep olurlar. Bunların başında göz enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları (uçuk gibi) ve hafif düzeyde akciğer enfeksiyonları da yer almaktadır.
Ülkemizde hasta hakları bilinci yeterince yerleşmediği için insanlar bu tip tedavilerin bu denli etkileri olduğunu bilmemekte ve söz konusu bir hastalıkta bu anlamda haklarını arayamamaktadır.
          Avrupa'da özellikle Hollanda'da Lejyoner enfeksiyonu nedeniyle ölen vakalar olmuştur. Bu konuda Lejyoner hastalığının diş ünitinden geldiğini kanıtlayan oldukça ciddi çalışmalar vardır.

Özetle;

         DoseUp kullanarak hem hastanın, hem hekimin hem de yardımcı personelin diş üniti su yollarından kaynaklanan bu kadar ciddi enfeksiyonlardan korunması sağlanmakta, insan sağlığı gibi çok önemli olan bu konunun yanı sıra bu denli ciddi enfeksiyonların engellenmesi ile olası tedavi giderlerini düşürerek ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlanmaktadır.

Teknik açıdan;

         Diş ünitine gelen su hattı DoseUp'a girer, DoseUp'tan çıkan su hattı ünite gider. Bypass vanası sayesinde herhangi bir problemde sisteme rahatlıkla su verilebilir. Ayrıca doseUp'ın çalışması için ünite gelen hava hortumundan bir T bağlantı yardımıyla DoseUp'a hava hortumu da bağlanır.
DoseUp kartuşları orijinal ve tek kullanımlıktır. Hijyenik olması açısından tek kullanımlık kartuşlar seçilmiştir. Sistem güvenlik önlemi olarak orijinal kartuşlar dışında başka bir kartuş ya da ürünle çalışmaz.
        Tam otomatiktir. İnsan hataları nedeniyle herhangi bir sorun yaşanması mümkün değildir.
DoseUp diş ünitine bağlandığında enfeksiyon kaynağı olarak püskürtme yapan aerotör başlığı ve hava su spreyinin bulunduğu tabla kısmına giden hatta mutlaka bağlanmalıdır. Bazı durumlarda ünitin teknik açıdan müsait olmaması veya tercih gibi durumlarda kreşuar (ünitin lavabosu) ve bardaklık (ağız çalkalama suyu) kısmından verilmeyebilir. Bunun bir sakıncası yoktur.
DoseUp'tan gelen suyun hasta ağzında kullanılmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Bunun sebebi DoseUp'ta kullanılan dezenfektanın ilgili dozlarda T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ve ruhsatlı olmasıdır.

Bilimsel Açıdan;

        Bu sistemin daha önceden Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi ve Başkent Diş Hekimliği Fakültesinde yapılmış ve başarısını ispat etmiş bilimsel nitelikte çalışmaları vardır. Bu çalışmalar Uluslar arası bir Yerli kongrede (DAS) ve bir de yurtdışı kongrede (Dünya Mikrobiyoloji Kongresi / Girit) sergilenmiş ve başarılar elde etmiştir.
Son olarak Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bir çalışma daha yapılmış  etkinliği birkere daha daha etraflıca çalışılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu çalışmanın uluslar arası bilimsel bir kongrede sunumu ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir.

Ülkemiz açısından;

         Önümüzdeki kısa zaman diliminde söz konusu enfeksiyonların önlenmesi kapsamında hükümetin atacağı adımlar kapsamında hasta hakları ve toplumsal sağlık çerçevesinde ünit sularının iyileştirilmesi gerekecek ve çeşitli yaptırımlarla bu konuda oldukça ciddi bir takip sağlanacaktır. Bu süreçte DosaUp ile istenilen hijyen ve sanitasyon sağlanacak ve diş hekimliğinde mevcut söz konusu hastalıkların önüne geçilecektir.

 

Sitenin Bütün Hakları ULTRASAN ELEKTRONIK LTD. ŞTİ.'ye Aittir.Expel - Ultrasan

Copyright 2012 - 2014